2sin2x

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ văn tiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: 2sin2x

*

*

(2sin2x-cos2x=7sin x+2cos x-4)

(Rightarrow4sin xcos x-left(1-2sin^2x ight)-7sin x-2cos x+4=0)

(Rightarrow2cos xleft(2sin x-1 ight)+left(2sin^2-7sin x+3 ight)=0)

(Rightarrow2cos xleft(2sin x-1 ight)+left(2sin x-1 ight)left(sin x-3 ight)=0)

(Rightarrowleft(2sin x-1 ight)left(2cos x+sin x-3 ight)=0)

(Rightarroworbregincases2sin x-1=0\2cos x+sin x=3,left(vn ight)endcasesRightarroworbregincasesx=fraceta6+k2eta\x=frac5eta6+k2etaendcases)

(eta=Pi;3.14159)


Đúng 1
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Các thắc mắc tương tự
*

Giải phương trình:

a, 2sin2x - cos2x = 7sinx + 2cosx - 4

b, sin2x - cos2x + 3sinx - cosx -1 = 0

c, sin2x - 2cos2x + 3sinx - 4cosx + 1 = 0


Xem chi tiết
Lớp 11ToánCâu hỏi của OLM
2
0
*

Giải pt

(cos2x+sqrt3left(1+sinx ight)=frac2cosx+2sin2x-2sinx-12cosx-1\)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánCâu hỏi của OLM
0
0

giải phương trình sin2x+ cos2x + 7sinx - cosx - 4 = 0


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánCâu hỏi của OLM
0
0
Phương trìnhcos2x+7cosx-3sin2x-7sinx=8 có từng nào nghiệm trên đoạn -2π;2πA. 4 B. 7 C. 6...
Đọc tiếp

Phương trìnhcos2x+7cosx-3sin2x-7sinx=8 có từng nào nghiệm trên đoạn -2π;2π

A. 4

B. 7

C. 6

D. 5
Xem thêm: “ I Am Sorry I Was Rude To You Yesterday, Sorry Messages For Being Rude To Girlfriend

Xem đưa ra tiết
Lớp 11Toán
1
0
(cos2x-cos6x+4left(3sinx-4sin^3x+1 ight)=0) (sin^2x-2sinx+2=sin^23x) (sinx+cosx=sqrt2left(2-sin^32x ight)) (left(cos4x-cos2x ight)^2=5+sin3x) (sqrt5+sin^23x=sinx+2cosx) (sinx-2sin2x-3sin3x=2sqrt2) (tanx+cotx=2sinleft(x+fracpi4 ight))
Đọc tiếp

(cos2x-cos6x+4left(3sinx-4sin^3x+1 ight)=0)

(sin^2x-2sinx+2=sin^23x)

(sinx+cosx=sqrt2left(2-sin^32x ight))

(left(cos4x-cos2x ight)^2=5+sin3x)

(sqrt5+sin^23x=sinx+2cosx)

(sinx-2sin2x-3sin3x=2sqrt2)

(tanx+cotx=2sinleft(x+fracpi4 ight))


Xem chi tiết
Lớp 11ToánCâu hỏi của OLM
0
0
(cos2x-cos6x+4left(3sinx-4sin3x+1 ight)=0) (sin^2x-2sinx+2=sin^23x) (sinx+cosx=sqrt2left(2-sin^32x ight)) (left(cos4x-cos2x ight)^2=5+sin3x) (sqrt5+sin^23x=sinx+2cosx) (sinx-2sin2x-3sin3xx=2sqrt2) (tanx+cotx=2sinleft(x+fracpi4 ight))
Đọc tiếp

(cos2x-cos6x+4left(3sinx-4sin3x+1 ight)=0)

(sin^2x-2sinx+2=sin^23x)

(sinx+cosx=sqrt2left(2-sin^32x ight))

(left(cos4x-cos2x ight)^2=5+sin3x)

(sqrt5+sin^23x=sinx+2cosx)

(sinx-2sin2x-3sin3xx=2sqrt2)

(tanx+cotx=2sinleft(x+fracpi4 ight))


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Tổng các nghiệm của phương trình 2sin2x + 2cosx - 6sinx = 0 trên khoảng chừng (0;2π) bằng 

*

*

*

*


Xem chi tiết
Lớp 11Toán
1
0

Tìm giá trị béo nhất nhỏ tuổi nhất của y=2sinx+2cosx-2sin2x


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánCâu hỏi của OLM
0


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng, Hãy Cho Biết Kết Quả Và

0

Giải phương trình sau: 2sin2x + sinx.coxx - cos2x = 3