2(Cosx+Căn3Sinx)Cosx=Cosx-Căn3Sinx+1

     

Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.


$2cos^2x+2sqrt3sin xcos x -1=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow cos2x+sqrt3sin2x=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow 2sin(2x+dfracpi6)=2sin(dfracpi6-x)$

$Leftrightarrow sin(2x+dfracpi6)=sin(dfracpi6-x)$

$+)TH1: 2x+dfracpi6=dfracpi6-x+k2piLeftrightarrow x=dfrack2pi3$

$+)TH2: 2x+dfracpi6=x+dfrac5pi6+k2piLeftrightarrow x=dfrac2pi3+k2pi$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Mod ơi , giúp em vs https://aquabigman.com/cau-hoi/1189592 - đặc điểm này chỉ là nhấn xét em làm đúng giỏi sai thôi ạ