SIN X

     
sin 4x + 2cos 2x + 4(sinx + cosx ) = 1 + cos4x 2sin 2x cos 2x + 2cos 2x + 4(sin x + cos x) = 2cos² 2x sin 2x cos 2x + cos 2x + 2(sin x + cos x) – cos² 2x = 0 cos 2x (sin 2x + 1 – cos 2x) + 2(sin x + cos x) = 0 cos 2x (2sin x cos x + 2sin² x) + 2(sin x + cos x) = 0 cos 2x (2sin x)(cos x + sin x) + 2(sin x + cos x) = 0 (sin x + cos x)(2sin x cos 2x + 2) = 0 sin x + cos x = 0 (i) or sin x cos 2x + 1 = 0 (ii)(i) chảy x = –1 (vì cos x = 0 không có nghiệm) x = –π / 4 + kπ(ii) sin x cos 2x = –1mà 0 ≤ |sin x| ≤ 1 và 0 ≤ |cos 2x| ≤ 1Nên 0 ≤ |sin x cos 2x| ≤ 1 –1 ≤ sin x cos 2x ≤ 1Suy ra (ii) chỉ tất cả nghiệm khi sin x = –1 và cos 2x = 1 hoặc sin x = 1 cùng cos 2x = –1 sin x = –1 với 1 – 2sin² x = 1 (hệ vô nghiệm) hoặc sin x = 1 với 1 – 2sin² x = –1 (hệ bao gồm nghiệm) sin x = 1 x = π/2 + k2π
*
*

*
*
=0" align="absmiddle" />
*
*
(1-2sin^2x)sinx+1=0" align="absmiddle" />

2sin2xcos2x+2cos2x+4(sinx+cosx)=2cosbinh2x

2cos2x(sin2x+1-cos2x)+4(sinx+cosx)=0

2cos2x(2sinxcosx+1-1+2sinbinhx)+4(sinx+cosx)=0

4(sinx+cosx)(cos2xsinx)=0

ok


Chào bạn, các bạn chưa đăng nhập! Hãy đăng nhập bởi tài khoản hoặc đăng ký tài khoản nhằm viết bình luận.

Bạn đang xem: Sin x


*

Nguyễn Tấn Trung Vua công thức Hóa học tập
làm chủ cộng đồng hỏi đáp. Giải đáp vướng mắc với tư giải pháp tình nguyện viên thừa nhận của aquabigman.com. đề nghị môi trường thao tác năng rượu cồn và chuyên nghiệp với đội ngũ aquabigman.com.

ỨNG VIÊN ĐƯỢC LỰA CHỌN QUA 2 VÒNG:


Vòng hồ nước sơ:

BTC sẽ nhờ vào hồ sơ đăng ký của các bạn để sàng lọc ứng viên xuất sắc cho vòng 2.

Vòng bỏng vấn:

BTC sẽ contact qua điện thoại cảm ứng để bỏng vấn các bạn.

Xem thêm: Topic: Do You Think Th A Happy Marriage Should Be Based On Love And I Dịch


Sau lúc qua 2 vòng thi, các bạn được tuyển chọn chọn sẽ được cấp quyền “Trợ lý thế vấn” và được theo dõi vận động trong vòng ngực tháng. BTC sẽ để ý đến số lượng và chất lượng câu trả lời của chúng ta để bằng lòng tuyển chọn vào đội hình “Cố vấn”.

Xem thêm: Một Gen Có 120 Chu Kì Xoắn


Để giúp các em học tập sinh hoàn toàn có thể tiếp cận được nhiều bài giảng tốt và unique hơn nữa, aquabigman.com trân trọng mời các thầy cô đk trở thành Giáo viên cộng đồng với vai trò: gia nhập tạo bài xích giảng trực tuyến. Cung ứng chuyên đề kim chỉ nan – bài xích tập. Giao lưu, share kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy cùng cộng đồng giáo viên trung tâm huyết.

Ban quản lí trị aquabigman.com đã liên lạc với Thầy/Cô giáo theo thông tin cung cấp dưới đây.