1/6 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút

     
Bạn sẽ xem: 1/6 Phút bằng Bao Nhiêu Giây Ạ, chúng ta An Nói (1,6 ) giờ đồng hồ ( = 1 ) giờ (6 ) Phút tại doanhnhan.edu.vn

Hãy nhập thắc mắc của bạn, doanhnhan.edu.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Giả dụ không thỏa mãn với những câu vấn đáp có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: 1/6 giờ bằng bao nhiêu phút


Đang xem: 1/6 phút bởi bao nhiêu giây

1 năm thườngcó 365 ngày

1 ngày gồm 24 tiếng

1 tiếng có 60 phút

1 phút tất cả 60 giây

=> 1 tiếng bao gồm 60 x 60 = 3600 giây

=> 1 ngày có 3600 x 24 = 86400 giây

=> 1 năm thường gồm 86400 x 365 = 31536000 giây

Đúng k mang lại mình

Tính : 1 thay kỉ = giây. Ai làm được mình tick 4cái.

Xem thêm: Tại Sao Pháp Chọn Đà Nẵng Làm Mục Tiêu Tấn Công Đầu Tiên ? Vì Sao Pháp Chọn Đà Nẵng Tấn Công Đầu Tiên

Lưu ý : các bạn chỉ buộc phải dùng kỹ năng trên lớp (Ví dụ :1 năm thường xuyên = 365 ngày ; 1 năm nhuận = 366 ngày).

Xem thêm: Tiểu Luận: Tập Tính Bảo Vệ Lãnh Thổ Ở Động Vật, Lãnh Thổ Động Vật

Nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn sẽ biết :1 năm thường = 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây

Đọc tiếp

viết sô tương thích vào khu vực chấm

1 năm ( ko nhuận ) có .. Ngày

1 năm ( nhuận ) tất cả . Ngày

1 tháng thông thường sẽ có .( hoặc ) ngày

tháng 2 gồm .. ( hoặc ..) ngày

1 giờ đồng hồ = .. Phút = .. Giây

1 phút = . Giây = giờ

1 giây = .. Phút = giờ

Đọc tiếp

365

366

30 hoặc 31

28 hoặc 29

1 tiếng = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây =(frac160)giờ

1 giây =(frac160)phút =(frac13600)giờ

1 năm khôngnhuận bao gồm 365 ngày

1 năm nhuận gồm 366 ngày

1 tháng thường có 30 hoặc 31 ngày

Tháng 2 tất cả 28 hoặc 29 ngày

1 giờ đồng hồ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây =(frac160)giờ

1 giây =(frac160)phút =(frac13600)giờ

1 năm k nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng thường có 31 hoặc 30 ngày


tháng 2 có 29 hoặc 28 ngày

1 giờ=60 phút=3600giây

1phút=60giây=0,0166666667giờ

1 giây=0,0166666667phút=0,000277777778giờ

10 thiên niên kỉ = giây

Biết rằng năm đầu tiên là năm thường xuyên và hai năm sau mới là năm nhuận

Đọc tiếp

1 thiên niên kỉ = 1000 năm

> 10 thiên niên kỉ = 10000 năm = 3650000 ngày = 87600000 giờ đồng hồ = 5256000000 phút = 315360000000 giây

mình chỉ tính :

1 năm = 365 ngày ( còn năm nhuận chúng ta tự tính rồi thêm vào đó vào ok)

Bạn nhàn hạ lắm đúng ko?

Cách để chúng ta hết nhàn nhã nè:


READ: Đề Kép bằng Gan Nhất từng nào Ngày, Đề Kép bao nhiêu Ngày không Về

Lấy mấy tính ra tính rồi nhắn kết quả cho tui, hóng tui trả lời ngừng nhấn đúng.

1 giờ tất cả sốgiây là:

60.60=3600(giây)

một ngày tất cả số giây là:

3600.24=86400 (giây)

1 năm có số giây là:

86400.365=31 536 000(giây)

b, ngồi cơ mà đếm

Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 1 phút = ..giây


*

phút = ..giây

2 phút = giây

1 phút 8 giây = .giây

60 giây = phút

7 phút = .giây

b) 1 thế kỉ = năm

5 cụ kỉ =năm


*

thế kỉ = năm

100 năm = ..thế kỉ

9 cố kỉnh kỉ =.năm


*

thế kỉ = .năm

Đọc tiếp

a) 1 phút = 60 giây


*

*

thế kỷ = 25 năm

1.Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

a)3 năm 7 mon + 9 năm 6 tháng = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = ngày giờ

c)12 giờ đồng hồ 25 phút + 6 giờ đồng hồ 35 phút = giờ phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng một năm 9 tháng =

b)17 giờ 20 phút 9 giờ 38 phút =

c)12 giờ 5 phút 4 giờ đồng hồ 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài xích toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người trước tiên bay vào vũ trụ.Hỏi hai sự khiếu nại trên biện pháp nhau bao nhiêu năm ?

bài 1 bài bác 2 các bạn đổi ra luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)


READ: 1 yên ổn Nhật bằng Bao Nhiêu Usd, Tỷ Giá đưa Đổi 1 Triệu yên ổn Nhật sang trọng Đô

C) = 18 giờ 60 phút ( 60 phút = 1 giờ ) = 19 giờ

Bài 2 :

A) Đổi : 2 năm 19 tháng một năm 9 mon = 1 năm 10 tháng

B) Đổi : 16 tiếng 80 phút 9h 38 phút = 7 giờ đồng hồ 42 phút

C) Đổi : 11 tiếng 65 phút 4 tiếng 49 phút = 7 giờ đồng hồ 16 phút

D) Đổi : 6 phút 88 giây 2 phút 50 giây = 4 phút 38 giây

Bài 3 :

Hai sự kiện bí quyết nhau số năm là :

1961 1492 = 469 ( năm )

Đáp số : 469 năm

k cho doanh nghiệp nha

1.Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

a)3 năm 7 mon + 9 năm 6 tháng = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = ngày giờ

c)12 tiếng 25 phút + 6 giờ 35 phút = tiếng phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng một năm 9 mon =

b)17 giờ trăng tròn phút 9 giờ 38 phút =

c)12 giờ 5 phút 4 giờ đồng hồ 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người thứ nhất bay vào vũ trụ.Hỏi nhị sự kiện trên biện pháp nhau từng nào năm ?

bài 1 bài 2 các bạn đổi ra luôn luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

ai làm nhanh nhất,đúng độc nhất vô nhị mình tk cho

Đọc tiếp

1.Viết số tương thích vào vị trí chấm :

a)3 năm 7 mon + 9 năm 6 mon = năm tháng

b)6 ngày 23 giờ đồng hồ + 7 ngày 9h = ngày giờ

c)12 giờ đồng hồ 25 phút + 6 giờ 35 phút = giờ phút

2.Tính

a)3 năm 7 tháng 1 năm 9 mon =

b)17 giờ 20 phút 9 giờ 38 phút =

c)12 giờ 5 phút 4 tiếng 49 phút =

d)7 phút 28 giây 2 phút 50 giây =

3.Giải bài toán:

Năm 1492,nhà thám hiểm Cri-xto-phơ Cô-lôm-bô phát chỉ ra châu Mĩ.Năm 1961,I-u-ri Ga-ga-rin là người trước tiên bay vào vũ trụ.Hỏi nhì sự kiện trên giải pháp nhau bao nhiêu năm ?

bài 1 bài 2 chúng ta đổi ra luôn nhé,ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)